Formål og vision for Østdanmarks Fladfiskeforening

ODFF - Østdanmarks Fladfiskeforening

-har til formål, at opdrætte og udsætte fladfiskeyngel i Danmark - primært pighvar og skrubber

Foreningens vedtægter og regnskaber

Klik her for foreningens vedtægter

Medlemmer og sponsorere kan kontakte Formanden for at få tilsendt foreningens regnskab

Vores formålsparagraf og vision for fremtiden

Klik her for at læse nærmere

Formålsparagraf og vision for fremtiden

Det er vores formål,

at udsætte pighvar- og skrubbeyngel langs de danske kyster og herigennem ophjælpe bestanden og sekundært at bidrage til bekæmpelse af den invasive sortmundet kutling 

Det er vores formål,

at bidrage positivt til et bæredygtigt

rekreativt fiskeri samt trivsel, glæde og sund livsstil i Danmark

Det er vores formål,

at bidrage til naturvidenskabelig forskning- og formidling i Danmark og på tværs af EU.

Det er vores vision for fremtiden, at skabe et selvstændigt fladfiskecenter, som til en start kan forsyne Østdanmark med faste årlige udsætninger af pighvar og skrubber.

Pighvar bassin hos Den Blå Planet

ODFF har igen i 2023 fået tilladelse til at have sit tekniske anlæg og gydefaciliteter hos Den Blå Planet i København

"Undfangelsen" - 1. fase


Efter strygning skal de befrugtede æg passes nøje for at overleve

"Rigtige fisk" - 2. fase

Efter at de befrugtede æg har overlevet og udviklet sig til fiskelarver, vil de med tiden blive til "rigtige" små fisk, som blot skal have foder og tid nok, til de når den ønskede udsætningsstørrelse