Velkommen til

Østdanmarks Fladfiskeforening

Vi opdrætter og udsætter fladfiskeyngel i Danmark!Carsten Lau

Formand

“Bliv ODFF Årsstøtte for kun 150 kr. per år og giv dit bidrag til at få flere skrubber og pighvar ved kysterne"

- støt havet og ODFF via Mobilepay : 942753 !

Udsætning af pighvar

Udsætning af Pighvar kan påvirke bestanden

af den invasive art Sortmundet Kutling. Dermed er disse udsætninger en del af løsningen til at de naturlige fiskebestande kan dominere de lave sten- og muslingerev igen og forhåbentlig genetablere en økologisk balance i påvirkede områder. Det er til gavn for os - brugerne af det hav der omgiver os, men så sandelig også til gavn for havet, som længe har haft brug for en håndsrækning "

-Mikkel Kehler Villadsen - Marinbiolog

Besøg vores Facebook gruppe og Youtube kanal

Foreningens aktive medlemsdialog vil foregå via vores Facebookgruppe og vi poster egne og generelt relevante videoer på vores Youtube kanal.

Hvad siger vores ambassadør og hovedsponsor

“Jeg er ambasadør for ODFF, fordi jeg gerne vil bidrage til øget bæredygtighed og biodiversitet i de danske farvande - samtidigt med at folk kan nyde naturen gennem sunde fritidsinteresser såsom fritidsfiskeri, lystfiskeri eller UV-jagt.

Især UV-Jagt er et område, der er vokset betydeligt de seneste år, og derfor er det vigtigt at man har en respektful og balanceret tilgang til naturen, så de danske kyster også på sigt, kan forblive det rige spisekammer, som vi alle sammen har glæde af.

ODFF og udsætning af fladfiskeyngel er et godt bidrag til dette og supplement til det store og gode arbejde, man i mange år fx har gjort i forbindelse med udsætningen af havørreder!"

Morten Rosenvold Villadsen

“NATURSKÅNSOM

SAMMEN OM SUNDE FISKEBESTANDE

Den 2. november 2020 blev et nyt statskontrolleret mærke lanceret, som viser vej til fisk af høj kvalitet: NaturSkånsom.

Det er en ordning, der tilbyder forbrugere at købe frisk fisk af høj kvalitet – i butikken og på restauranter. Fisk der er fanget vildt med respekt for naturen.

Mærket er udviklet i samarbejde med grønne organisationer, fødevare- og fiskerierhvervet og restaurationsbranchen, og sammen tager vi ansvar for en havbund fuld af liv.


Carsten Krog

ODFF. All rights reserved.

CVR-nr.: 43550411 

ODFF