Generalforsamlinger for ODFF

2023 ordinære generalforsamling blev afholdt forsinket pga. sygdom på Hotel Lautrup Park i Ballerup tirsdag d. 9. januar 2024.

Næste ordinær generalforsamling bliver ultimo 2024 og bliver annonceret her på hjemmesiden.

På generalforsamlingen fremlægges bl.a. regnskab 2024 samt forslag til budget 2025.


Vel mødt.


Her finder du referat fra generalforsamlingen 2023.

Foreningens 2023 regnskab er indsendt til godkendelse hos Civilstyrelsen og kan på opfordring til Formanden tilsendes til medlemmer og sponsorere.


NB! - Tilmelding til ordinær generalforsamling via nedenstående form er påkrævet senest 2 uger inden afholdelsen af generalforsamlingen !