Vores sponsorer

Vi har stor respekt for havet omkring os og ved, at hvis vores børn også skal kunne spise frisk fisk, er det vigtigt, at vi tager et ansvar. Vi ser det som en mulighed frem for en begrænsning, at finde nye bæredygtige alternativer til det konventionelle fiskeri. Vi støtter blandt andet op om det spirende fiskeri med tejner efter havsnegle og vi arbejder målrettet med at nedbringe vores udledninger fra vores egne aktiviteter og vores aftryk de steder, vi henter vores varer.

Nordeuropas største akvarium med tusindvis af dyr og syv mio. liter vand


Havet er fyldt med mysterier og ukendte dyre- og plantearter. Hver eneste dag arbejder vores eksperter på at bidrage med ny viden.

Den Blå Planet tilbyder et unikt oplevelsesprodukt, hvor underholdning, fascination og viden kombineres i spektakulære rammer

Klubben er åben på mandage fra kl. 19:00 - 21:00, dog undtaget højtider og helligdage. Klubben ligger på adressen:

Roskildevej 414, 2640 Hedehusene


På adressen er der rigtig god plads til klubaktiviteter, ligesom vi har mulighed for at komme indendørs med vores både, der er plads til at have 1 båd indendørs.

Udsætninger

SSK har gennem en lang årrække givet tilskud til udsætninger af smolt rundt omkring på Sjælland for at gavne fiskeriet både i åer, på kysten og i havet, hvor mange af SSK's medlemmer dyrker deres hobby.

I 2023 er der også givet støtte til udsætning af pighvar.Alt indvendig og udvendig malerarbejde udføres.

Ring og bestil et uforpligtende tilbud.

Tlf. 2172525


Dansk Lystfiskeri er en brancheforening for virksomheder med fokus på lystfiskeri. Vi ønsker, at der skal være flere fisk at fange som lystfisker, derfor støtter vi bl.a. udsætning af fisk i Danmark.

Ebdrup Consulting

Konsulentydelser, Dynamics ERP

LinkedInHAVNSØ FISK – SALG AF FISK & RESTAURANT

Velkommen

Vi glæder os til at byde lokale og turister velkommen i vores skønne omgivelser. I opstarten begynder vi med et mindre menukort, der efterfølgende skal vurderes og udvides. Menukortet bliver 90 procent fisk og skaldyr med klassikere som fish & chips, stjerneskud, fiskefrikadeller og røgvarer.


Waterman Travel

Waterman Travel er Danmarks største udbyder af fiskerejser. Vi har i mange år arrangeret fiskerejser i hele verden, fra Borneo til Mexico, fra Wales til Sydafrika. Alle vores fiskerejser er gennemprøvede og lever op til vores høje kvalitetskrav. Hos Odsherred Marineservice finder du alt under et tag: Vores dygtige mekanikere klarer reparationer af bådmotorer, service, vinteropbevaring, vinterkonservering, transport og meget mere.

Det er også hos Odsherred Marineservice, du finder landets største udvalg af de robuste aluminiums joller fra svenske Linder. Vi har altid Linder joller på lager, ligesom vi også fører et bredt udvalg af ekstra udstyr til de robuste både. Er du på udkig efter en større båd, fører vi et bredt udvalg af de lækre Quicksilver både. Hos Quicksilver finder du alt fra begynderbåden til den helt store superlækre feriebåd.

Det stopper ikke her. Vi er lagerførende i højtydende Mercury bådmotorer, og vores værksted deltager i kurser flere gange årligt, og er derfor helt opdaterede i de sidste nye finesser på din motor. Uanset om vi taler påhængsmotor eller indenbords model.


Stevns Klint Experience er det primære ankomst-og formidlingssted for Stevns Klint. Stevns Klint er UNESCO Verdensarv, fordi den rummer historien om den store masseuddøen for 66 millioner år siden, hvor halvdelen af Jordens dyrearter uddøde – herunder dinosaurerne. Den fortælling kan du opleve i Stevns Klint Experience – blandt smukke fossiler, digitale spil, dinosaurskelet, meteoritter og en kæmpemæssig kalkblok hugget ud af Stevns Klint.

Bliv sponsor for ODFF

Vores samarbejdspartnere

Aquamind er dedikeret til udvikling af bæredygtige og rentable løsninger for fiskeri, fiskeindustri og akvakultur.

Eksempler på arbejdsopgaver vi udfører:

Feltbiologiske ekspeditioner, forsøgsfiskeri, prøvetagning, opdræt i akvakultur, afsætning af fisk og seafood, markedsanalyse, fundraising, filmproduktion, rådgivning om fiskeripolitik og fiskeriforvaltning, projektstyring og databehandling.

Akvakultur rummer enorme potentialer og Aquamind har erfaring med opdræt af af pighvar, regnbueørred, sandart, fladøsters, samt tilapia og kingfish.

Det er afgørende for os at udvikle konkrete løsninger, der skaber værdi og er bæredygtige, således at de både respekterer den erhvervsudøver, som skal tage hensyn til sin bundlinje og er i pagt med udviklingen i det omgivende samfund.

Miljødynamikgruppens forskning og undervisning omhandler ændringer i miljøet i tid og rum, hvad enten disse ændringer sker som resultat af naturlige faktorer eller som resultat af menneskelige aktiviteter. Gruppen arbejder med:

  • Processer på store, globale, skalaler som f.eks. klimaændringer.
  • Processer på økosystem og populationsskala, som f.eks. effekter af miljøfremmede stoffer.
  • Processer på molekylær skala som f.eks. stress-relateret gen-ekspression, herunder også hvordan vi kan udnytte nye typer af organismer og produktionsformer i biologisk produktion.

En stor del af gruppens forskning tager sit udgangspunkt i akvatisk økologi, men gruppen arbejder også inden for terrestrisk økologi og fysisk geografi. Gruppen arbejder især inden for følgende områder:

  • Økotoksikologi, plastikforurening og risikovurdering.
  • Marin økologi, herunder næringsstofkredsløb i de kystnære farvande.
  • Planktonøkologi.
  • Plante-økofysiologi.
  • Biologisk produktion, især baseret på vandlopper og mikroalger.
  • Jordbundsprocesser.
  • En stor del af gruppens forskning er anvendelsesorienteret og sker i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere af alle kategorier: Fx myndigheder, institutioner og virksomheder.